Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme

1-677-124-44227

184 MAIN COLLINS STREET WEST VICTORIA 8007

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
 

Novinky

Ako postupovať pri darovaní 2%

Fyzické osoby

A tu sú inštrukcie, ako postupovať ďalej.

Zamestnanci

 

 1. Najneskôr do 15. februára 2019treba posledného zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (vzor žiadosti je v prílohe) Tento zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov (nezabudnite do 5. februára 2019 písomne požiadať ostatných zamestnávateľov o vystavenie Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti). Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

 

 1. V Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII. je potrebné vyznačiť, že zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia na účely § 50.

  

 1. Z tohto potvrdenia každý zistí dátum zaplatenia dane (r. 05) a vypočíta si 2 % (3 %) zo  zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže v prospech našej organizácie poukázať. Minimálna suma musí byť 3,- Eur.

 

 1. Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (pri 3 % aj s potvrdením o výkone dobrovoľníckej činnosti)doručte (poštou, prípadne osobne) do 30. apríla 2019na ľubovoľný daňový úrad.

 

Fyzické  osoby, ktoré podávajú daňové priznanie  

 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.
 2. Fyzické osoby môžu poukázať 2 % (resp. 3 %,ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť a majú potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) z dane v prospech iba 1 prijímateľa. Minimálna suma musí byť 3,- Eur.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie (a prípadné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) musia v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

 

Právnické osoby

 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.
 2. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 1 % viacerým prijímateľom, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.
 3. Ak daňovník neposkytnefinančné prostriedky ako darnajmenej vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.

V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančného daru najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2018 (do 31. marca 2019, prípadne neskôr, ak má firma odklad na podanie daňového priznania) najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov, je daňovník oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 %zaplatenej dane..

 

 1. Riadne vyplnené daňové priznaniemusí PO v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

 

Ak vyznačíte vo vyhlásení, alebo DP súhlasím so zaslaním údajov (meno a adresa) prijímateľovi podielu zaplatenej  dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona, budete si môcť skontrolovať, či DU vaše 2% poslal.

 

Veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu.

Zdieľať

"rodičia s deťmi" od marca 2024

darujte nám 2 alebo 3%

   Tábor registrácia